TIETOSUOJASELOSTE
Jazmine (yritystunnus: 1943569-6) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
Yksityinen elinkeinonharjoittaja (1943569-6)
Aleksanterinkatu 28 A, 33100 Tampere
Puhelinnumero: 0415023651
Sähköpostiosoite: studio@jazmine.fi
REKISTERI
Yksityisen elinkeinonharjoittajan asiakasrekisteri
TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, jos asiakas on antanut tähän luvan.
TIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimuksen täytäntöönpano, oikeutettu etu tai asiakkaan antama suostumus.
KERÄTTÄVÄT TIETOTYYPIT
Keräämme seuraavia asiakastietoja, kuten Nimi, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Osoite, sekä lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään asiakkaan hyväksi.
Yritys kerää tietoja asiakkaan varauksista ja hänen käyttämistään palveluista
Asiakkaan suostumus sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointiin
Yritys voi kerätä myös asiakkaan antamia tietoja terveydestään. Yrityksessä tiedostetaan terveystietojen erityisen suojelun tarve, joten näitä tietoja säilytetään aina erillisessä rekisterissä. Tiedot pseudonymisoidaan siten, ettei tietoja voida yhdistää henkilötietoihin.
TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään palvelun käytön yhteydessä, ajanvarauksen yhteydessä, verkkosivuiltamme, tai muulla tavoin asiakkaan suostumuksella.
TIETOJEN TALLENNUS JA TIETOJEN LUOVUTUS
Yritys käyttää Apple-yhtiön iCloud-palvelinta tietojen tallentamiseen. Apple on sitoutunut ylläpitämään vahvoja tietosuojakäytäntöjä: ”Apple on sitoutunut tietoturvan varmistamiseen ja tekee säännöllisesti yhteistyötä kolmansien osapuolien organisaatioiden kanssa Applen laitteistojen, käyttöjärjestelmien, appien ja palvelujen tietoturvan varmistamiseksi, sertifioimiseksi ja todistamiseksi.” – https://support.apple.com/fi-fi/guide/certifications/apc3cea61877b/1/web/1.0
Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään myös yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Timma-palveluun tallennetut tiedot eivät sisällä asiakkaan terveyteen liittyviä tietoja. Timma Oy:n työntekijöille ja Timma-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Timma-palvelu voidaan tarjota Liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Timma Oy:n työntekijät ja Timma-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.
Henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
Asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, jos elinkeinonharjoittaja siirtyy toisen liikkeen alaisuuteen. Mahdollisesta siirrosta tiedotetaan asiakasta hyvissä ajoin, ja asiakkaalla on oikeus vaatia tietojaan poistettavaksi.
TIETOJEN SUOJAUS
Yrityksessä käytetään teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvatonta pääsyä, luovuttamista, poistamista tai muuta käsittelyä vastaan. Salauksessa käytettäviä salasanoja vaihdetaan useita kertoja vuoden aikana, ja tunnistuksessa käytetään kaksivaiheista tunnistusta aina kun se on mahdollista.
SÄILYTYSAIKA
Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yrityksemme palvelujen tarjoamiseksi tai lakisääteisten, verotuksellisten tai kirjanpidollisten vaatimusten noudattamiseksi. Asiakkaat voivat pyytää pääsyä tallennettuihin tietoihinsa, pyytää tietojensa korjausta tai poistamista, sekä rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.
TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Yritys varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä henkilökohtaisesti.
TIETOSUOJAN VALVONTA
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä korjaamaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Asiakkaalla on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun hän odottaa yrityksen vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Yritys voi veloittaa kohtuullisen maksun toimenpiteistä, jotka tehdään asiakkaan yllä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi, jos pyynnöt ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti niiden toistuvuuden vuoksi.
Tietosuojaselosteen on laatinut yrittäjänä toimiva Susa Tyrniluoto, 17.7.2023